Acasa   Membri   Activitati   Evenimente   Contact   EN
 
 

Membri

Membrii Sigma Xi sunt persoane care au fost nominalizate pentru această calitate pentru rezultatele semnificative obţinute în cercetarea ştiinţifică (membri plini) sau pentru caracterul promiţător al eforturilor lor ştiinţifice (membri asociaţi). Nominalizarea se poate face de către un membru activ sau de către o filială a Sigma Xi. Calitatea de membru sau membru asociat se acordă de către o comisie a organizaţiei, exclusiv pe baza publicaţiilor. În general, prin rezultate semnificative se înţeleg minimum două articole originale publicate în reviste peer reviewed sau brevete de invenţie, ca prim autor (sau inventator). Membrii asociaţi au avut o activitate promiţătoare de cercetare rezultând în publicaţii şi sunt promovaţi ca membri plini când devin independenţi.

Alegerea ca membru nu este condiţionată de plata nici unei cotizaţii sau contribuţii, singurele cerinţe necesare fiind existenţa contribuţiilor ştiinţifice publicate şi asumarea angajamentului.

Membrii pot fi afiliaţi unei filiale sau pot fi neafiliaţi (engl: members at large). Altminteri, membrii pot fi activi sau inactivi după cum şi-au platit sau nu cotizaţia pe anul în curs.

Angajamentul membrilor Sigma Xi

Membrii Sigma Xi semnează la intrarea în organizaţie un angajament ( Sigma Xi Pledge) a cărui traducere aproximativă în limba română este:

`Mă angajez, conform cu scopurile şi obiectivele Sigma Xi, Societatea pentru Cercetare Ştiinţifică, să încurajez cercetările originale în ştiinţe, să promovez colegialitatea şi cooperarea între oamenii de ştiinţă, să practic activităţile ştiinţifice cu onoare, integritate şi onestitate şi să-mi asum celelalte responsabilităţi curente care derivă din calitatea de membru.'

Cum puteţi deveni membru

Pentru a deveni membru trebuie să urmaţi paşii următori:
  • citiţi cu atenţie constituţia (statutul) şi regulamentele asociaţiei Sigma Xi, precum şi paginile site-ului respectiv, inclusiv despre filiale;
  • contactaţi pe unul dintre membrii existenţi, din lista de mai jos, care este preferabil să vă cunoască deja personal şi să lucreze în domeniul dvs. sau într-un domeniu apropiat;
  • acest coleg vă va trimite un formular scurt pe care trebuie să-l completaţi şi pe care îl va expedia la Sigma Xi nominalizându-vă cu această ocazie ca membru plin sau ca membru asociat;
  • o comisie profesională a Sigma Xi va evalua publicaţiile dvs. şi vă va anunţa dacă sunteţi acceptat ca membru sau membru asociat;
  • după ce veţi semna angajamentul (vedeţi mai sus), fie la Sigma Xi, fie în cadrul unei ceremonii organizate de filiala noastră, deveniţi prin aceasta membru Sigma Xi inactiv, pe viaţă;
  • puteţi să vă afiliaţi oricărei filiale, cum ar fi filiala noastră, exprimându-vă dorinţa în acest sens şi cu aprobarea filialei (care în cazul nostru se face prin votul electronic al membrilor);
  • puteţi deveni membru activ, indiferent că sunteţi afiliat sau nu, prin plata cotizaţiei anuale (60 USD/an) la Sigma Xi; această cotizaţie include şi un abonament la American Scientist pe hârtie precum şi accesul electronic la întreaga arhivă a revistei;
  • puteţi deveni membru activ, dacă sunteţi afiliat la Sigma Xi România, plătind 20 RON/an (fără abonament la AS, dar cu acces la arhiva electronică) sau 120 RON/an (inclusiv abonament la AS);
  • membrii afiliaţi la Sigma Xi România pot să se înscrie şi pe lista privată de discuţii a filialei, iar dacă sunt activi pot vota.

Lista actuală a membrilor

Lista de mai jos poate să nu fie completă. Membrii pot opta să nu figureze pe această listă publică.

Şerban Bălănescu Roxana Bojariu Emil Brujan Cosmin Chiorean Crina Cişmaş
Dragoş Ciuparu Vlad Cojocaru Alexandru Dan Corlan Bogdan Crânganu Creţu Rodica Cristescu
Marius-F. Danca Cristinel Diaconu Alex Doboli Razvan Florian Daniel Funeriu Mihai Ionac
Gabriel Istrate Adrian Leuciuc Adrian Lupescu Mihaela Nedelcu Tudor Oprea
Dan Pantos Mihai Emilian Popa Bogdan Alexandru Popescu Stefan Eugen Szedlaczek Dorin Toader
Cristina Vidulescu Nicolae Zamfir Mihai Gîrtu Alexandru Petrişor Cristiana Rădulescu
Marius Echim Stefan Mircea Iencean

Comitetul de organizare

Până la primele alegeri, filiala română are un comitet de organizare alcătuit din membrii fondatori care erau membri Sigma Xi activi la data licenţierii:

R. Bojariu, A.D. Corlan, A. Doboli, B.A. Popescu şi D. Toader